Новини

Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП – 18.11.2018 г.

Европейски ден на спорта в училище- 30.09.2016.

Коледно тържество- 23.12.2016 г.

Коледен базар -23.12.2016 г.

Василица -13.01.2017 г. Община гр.Червен бряг

Василица-13.01.2017 г.-Кметство  с.Рупци

7.02.2017 г.-Международен ден за безопасен интернет

22.02.2017 г.-“Световен ден за борба с тормоза в училище-Ден на розовата фанелка” 

22.02.2017 г. “Най-големият урок в света -за качествено образование “

3 март-Национален празник на България

Публична изява на тема”Летописна страница за моето училище” 

24 Май – Празник на славянската писменост и култура

Проект “Твоят час”

1 Юни – Ден на детето

Тържество по случай закриване  на учебната година и връчване на Свидетелствата за завършено основно образование на випуск 2017г./седми и осми клас/

“Европейски ден на спорта в училище “-29.09.2017 година

“Мартеничка с кауза”

3 Март